We wtorek 15 listopada 2022 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Czerwinie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Czerwin. To pierwsza taka rada w historii gminy i druga w całym powiecie Młodzieżowa Rada.

Sesja rozpoczęła się o godz. 12.00. Wśród gości obecni byli: wójt Gminy Czerwin pan Grzegorz Długokęcki, radni Gminy Czerwin, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pan Mariusz Popielarz, wójt Gminy Kadzidło pan Dariusz Łukaszewski, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki pan Paweł Niewiadomski, radna Miasta Ostrołęki pani Ewa Szatanek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pani Jadwiga Kowalczyk, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie pani Katarzyna Kossakowska, rodzice i opiekunowie Młodzieżowej Rady Gminy, dziennikarze z radia OKO i Tygodnika Ostrołęckiego.

Pierwszą sesję do momentu wyboru Przewodniczącego MRG prowadził przewodniczący Rady Gminy Czerwin pan Krzysztof Tyszka. Powitał zebranych i przedstawił porządek obrad. Następnie opiekun Młodzieżowej Rady Gminy pani Katarzyna Kossakowska, odczytała słowa przysięgi, a młodzi radni złożyli ślubowanie. Rota przysięgi brzmiała: „Uroczyście ślubuję, że jako członek Młodzieżowej Rady Gminy Czerwin będę pracować dla dobra i pomyślności gminy Czerwin. Będę działać zawsze w zgodzie z prawem oraz interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań rady.”

Wójt gminy Czerwin pan Grzegorz Długokęcki mówił o początkowych obawach przy tworzeniu MRG, ale i o nadziejach z nią związanych. Niezwykle wartościową prelekcję na temat „Dlaczego samorząd jest ważny?” oraz mądre przesłanie dla młodych radnych wygłosił wójt gminy Kadzidło pan Dariusz Łukaszewski. Powiedział m.in. – Nie zapominajmy w żadnym wypadku o fundamentalnym segmencie idei samorządu, samorządu, który pojawił się przecież nie tak dawno, gdy wyłoniliśmy się z peerelowskiej, komunistycznej miazgi. Tym fundamentalnym segmentem jest etyka. Myślę o etycznym wymiarze samorządu. Samorząd jest przede wszystkim po to, byśmy mieli okazję, ale i odwagę, tworzenia prawdziwej wspólnoty, wspólnoty przede wszystkim etycznej. Reszta jest jedynie aneksem, mniej, czy bardziej rozbudowanym przypisem. Dariusz Łukaszewski zaprosił młodych radnych na wizytę studyjną do swojej gminy. Następnie młodzi radni przystąpili do wyboru władz.

Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Czerwin została Karolina Kośnik, wiceprzewodniczącymi Zuzanna Chojnowska i Wiktoria Żebrowska, sekretarzem – Szymon Jabłonka, zaś skarbnikiem – Dominik Wielczyk.

Opiekunką rady została formalnie wybrana Katarzyna Kossakowska, która od początku pilotowała i wspierała Młodzieżową Radę Gminy Czerwin. W sprawach różnych młodzież dyskutowała o organizacji lokalnego sztabu i finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz organizacji turniejów sportowych. Na tym zakończono obrady, a wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

©2024 www.biblioteka.czerwin.pl

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?

Skip to content