"Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji."

★Maria Dąbrowska★

RODO

Klauzula informacyjna dla czytelnika

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie; Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin

Inspektor ochrony danych:

Stankiewicz Urszula;

Do dyspozycji w godz. 900 – 1700

Tel. 694-663-942

Celem przetwarzania danych jest:

realizacja zadań statutowych biblioteki. Udostępnienie  zbiorów bibliotecznych, odzyskiwanie ich  lub ich równowartości oraz cele statystyczne.

Podstawa prawna przetwarzania:
Zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r., a także na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012r. poz. 642 z późn.zm.).

Zebrane dane będą przechowywane:
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów statystycznych, dla którego są przetwarzane.
W przypadku braku aktywności na koncie czytelnika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną trwale usunięte.

Zebrane dane mogą być przekazywane:
Dane mogą być ujawniane odbiorcom na mocy przepisów prawa, odbiorcom upoważnionym na podstawie umowy powierzenia danych osobowych lub za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary), możecie Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych.

 

 

Klauzula informacyjna dot. art. 13 RODO przy rekrutacji dzieci na zajęcia kulturalno edukacyjne organizowane w bibliotece

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie; Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin

Inspektor ochrony danych:

Stankiewicz Urszula;

Do dyspozycji w godz. 900 – 1700

Tel. 694-663-942

Celem przetwarzania danych jest:

rekrutacja dzieci na zajęcia kulturalno edukacyjne lub zajęcia sportowe organizowane przez Ośrodek Kultury

Podstawa prawna przetwarzania:
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012r. poz. 642 z późn.zm.).

Zebrane dane będą przechowywane do:

do czasu zakończenia rekrutacji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

 

 

Klauzula informacyjna dot. art. 13 RODO przy rozpowszechnianiu wizerunku w bibliotece

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie; Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin

Inspektor ochrony danych:

Stankiewicz Urszula;

Do dyspozycji w godz. 900 – 1700

Tel. 694-663-942

Celem przetwarzania danych jest:

promowanie działań związanych z realizacją celów kulturalnych i wychowawczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Podstawa prawna przetwarzania:

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących, a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz.U. 2017 poz. 880)

Zebrane dane będą przechowywane do:

momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane:

podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły
w art. 21)
, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku podczas promowania działań podmiotu.

 

 

Klauzula informacyjna dot. art. 13 RODO przy zgodzie w związku z realizacją zadań statutowych biblioteki

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie; Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin

Inspektor ochrony danych:

Stankiewicz Urszula;

Do dyspozycji w godz. 900 – 1700

Tel. 694-663-942

Celem przetwarzania danych jest:

realizacja zadań statutowych biblioteki – celów dydaktycznych, wychowawczych
i kulturalnych oraz prowadzenia dokumentacji.

Podstawa prawna przetwarzania:

zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24 maja 2018 poz. 1000, Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia
27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012r. poz. 642 z późn.zm.).

Zebrane dane będą przechowywane do:

ukończenia realizacji zadań statutowych następnie będą przekazane do archiwum/składnicy akt
i zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa

Zebrane dane mogą być przekazywane:

odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły
w art.18)
, prawo doprzenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przetwarzania danych osobowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie

Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin
tel. (0-29) 761-45-92 wew. 48
e-mail: biblioteka@czerwin.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek dzień wewnętrzny
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-16:00
Sobota 8:00-14:00
1 i 3 miesiąca  

 

©2024 www.biblioteka.czerwin.pl

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?

Skip to content