Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” rozpoczyna prace nad przygotowaniem nowej strategii rozwoju obszaru gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i Troszyn. W związku z tym odbędzie się cykl spotkań konsultacyjnych, które poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych, i potencjału obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.

Kluczowym elementem tworzenia dokumentu jest szerokie włączenie lokalnej społeczności, aby przyszłe działania LGD “Zaścianek Mazowsza” w jak największym stopniu odpowiadały na potrzeby i problemy mieszkańców.

Zachęcamy zatem do włączenia się w proces budowania i opracowywania strategii. Zapraszamy do udziału w spotkaniach mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, KGW, OSP, lokalnych liderów, sołtysów, wszystkich zainteresowanych.

W programie spotkań: otwarcie spotkania; rejestracja uczestników; przekazanie informacji na temat głównych założeń nowej LSR; analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, diagnoza obszaru, analiza SWOT, cele, rezultaty i kierunki działań; podsumowanie i zakończenie spotkania.

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej LGD www.zascianekmazowsza.pl lub pod numerem telefonu 297 671 825.

©2024 www.biblioteka.czerwin.pl

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?

Skip to content