„Mała książka – wielki człowiek”

Kampania społeczna Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” przypomina
o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie wraz z Filią w Piskach, przystąpiła do projektu w 2020 roku. Instytucja realizuje drugi etap kampanii, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Każdy przedszkolak, który przyjdzie do naszej biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start,
a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajduje się tez broszura informacyjna dla rodziców. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak również dzieci odbierających pakiety.

2022 r. – Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie wydała 19 wyprawek oraz 7 dyplomów. Filia w Piskach wydała 12 wyprawek oraz uhonorowała dyplomami akcji 15 uczestników.

2023 r. – Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie wydano 35 wyprawek oraz 22 dyplomy. Także Filia Biblioteczna w Piskach wydała 15 wyprawek oraz uhonorowała dyplomami akcji 43 uczestników.

Projekt jest częścią międzynarodowej sieci EURead oraz Global Network for Early Years Bookgifting.

Dofinansowano z budżetu państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie w Programie Towarzyszenia

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie od marca do września 2023 roku, uczestniczyła w Programie Towarzyszenia. Nasza instytucja znalazła się w gronie czterech instytucji kultury wybranych z 19 zgłoszeń z terenu Mazowsza. Program Towarzyszenia to inicjatywa Mazowieckiego Obserwatorium Kultury dla instytucji kultury z województwa mazowieckiego otwartych na współpracę i zmiany. Spotkanie inauguracyjne oraz konsultacja z ekspertem odbyły się w Warszawie 20 marca. Następnym etapem była wizyta w naszej bibliotece oraz realizacja programu stworzonego z naszym zespołem w oparciu o realne
i bieżące potrzeby. W ramach programu skorzystaliśmy z 17 godzin spotkań z ekspertami. Spotkania odbywały się w poniedziałki, w bibliotece w Czerwinie i dotyczyły wybranych przez nasz zespół obszarów. W ramach programu skupiliśmy się na komunikacji w zespole, diagnozie lokalnej metodami partycypacyjnymi, w tym jej planowaniu i realizacji, procesie otwierania się na nowe grupy odbiorców i planowaniu działań, opracowywaniu
i wykorzystywaniu nowych narzędzi badawczych oraz wspólne wypracowanie misji i wizji naszej biblioteki. Na zakończenie programu spotkaliśmy się ponownie z naszymi tutorami oraz otrzymaliśmy rekomendacje do wykorzystania w codziennej pracy. W ramach programu pojechaliśmy na niezwykle inspirującą wizytę studyjną do Biblioteki Publicznej w Łochowie oraz Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbrówce. Ciekawym doświadczeniem projektowym była także dedykowana nam profesjonalna sesja zdjęciowa.

⇒ Oferowane obszary wsparcia:

 • zaplanowanie działania od pomysłu po ewaluację i wsparcie przy jego realizacji
 • badanie potrzeb odbiorców / lokalnej społeczności
 • gdzie szukać dobrych praktyk i jak dostosowywać je do własnej działalności
 • ewaluacja projektów i działalności
 • rozliczanie projektów
 • diagnoza lokalna metodami partycypacyjnymi – jak ją zaplanować i jak zrealizować
 • otwieranie instytucji kultury na nowe grupy odbiorców (m.in. diagnoza potrzeb; planowanie działań)
 • wspólne wypracowanie misji i wizji instytucji kultury
 • analiza komunikacji i poprawa jej realizacji
 • historia mówiona / archiwum społeczne w naszej instytucji
 • upamiętnijmy naszą historię – zaplanowanie jednodniowego muzeum
 • zabytki, przeszłość, dziedzictwo – jak wykorzystywać lokalne dziedzictwo (materialne i niematerialne) w naszej codziennej działalności?
 • nowa strategia pozyskiwania środków zewnętrznych na działania
 • mała szkoła pisania lepszych wniosków (cykl szkoleniowo-doradczy dla całego zespołu)
 • współpraca z lokalnym biznesem i budowanie partnerstw międzysektorowych na rzecz lokalnej społeczności
 • działania społeczne w procesie rewitalizacji
 • instytucja bez barier – dostosowanie instytucji kultury do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami lub ze specyficznymi potrzebami

Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek Publicznych

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie uczestniczy wProgramie Wieloletnim ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach oraz budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych. Celem Priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności oferty czytelniczej bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek i czasopism. Dzięki spełnieniu m.in. wymogu otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwinie w soboty, instytucja mogła w 2022 roku przystąpić do zmienionej edycji projektu i pozyskać dodatkowe środki na zakup nowości.

Wysokość uzyskanej dotacji w poszczególnych latach:

2021 r. – 4308,00 zł – Program Wieloletni ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

2022 r. – 6461,00 – Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

2023 r. – 6462,00 zł  – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. Nazwa zadania: „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.


Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie beneficjentem Programu BLISKO!

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie jest Beneficjentem dwuletniego programu BLISKO! Projekt, „Nasza biblioteka – przygoda na każdej stronie” złożony w programie BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury, otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 130 000,00 zł. Projekt jest rozłożony na dwa lata – w 2024 roku dofinansowanie wyniesie 66 000,00 zł, a w 2025 roku – 64 000,00 zł).

W ramach projektu, Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie realizować będzie szereg nowatorskich działań służących wzmocnieniu roli biblioteki jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi oraz przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

Wśród planowanych działań w I roku znajdą się:

 • konferencja inauguracyjna połączona ze szkoleniem z zakresu partnerstwa i właściwej komunikacji,
 • warsztaty kreatywne z książką w tle – 18 warsztatów w bibliotece i nie tylko,
 • wakacje w bibliotece z książką w bibliotece i w plenerze,
 • wspólne stworzenie questu przez bibliotekarzy i partnerów oraz rajd rowerowy jego trasą,
 • event gamingowy – jednodniowa impreza międzypokoleniowa dla wielbicieli gier
  w różnym wieku łącząca tradycyjne gry stolikowe, komputerowe, czy play station,
 • szkolenie warsztatowe „Tworzymy grę fabularną” RPG (z ang. role – playing game) metodą społecznościową,
 • wizyta studyjna w Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie oraz w TUVIM Biblioteka Miejska w Łodzi, Filia nr 63,
 • przygotowanie procedury konkursowej, która wyłoni inicjatywy oddolne realizowane
  w II roku zadania.

Wśród planowanych działań w II roku znajdą się:

 • szkolenie dla parterów i bibliotekarzy „Od pomysłu do projektu. Jak zaplanować działania
  i pozyskać środki finansowe”,
 • warsztaty „Praktyczny EKO warsztat z rękodzieła, czyli jak z rzeczy, które mamy pod ręką zrobić rzeczy używane na co dzień” dla partnerów i bibliotekarzy,
 • warsztaty zielarskie dotyczące życia w zgodzie z naturą, blisko przyrody,
 • warsztaty kreatywne z książką w tle – 18 warsztatów organizowanych w bibliotece i nie tylko,
 • „I Festiwal Literackich Smaków” – największe wydarzenie międzypokoleniowe, święto miłośników książek, czy regionalnych smaków,
 • konkurs w partnerstwie pod nazwą „Pocztówka z gminy Czerwin z historią w tle”,
 • realizacja trzech projektów oddolnych wyłonionych w procedurze konkursowej,
 • konferencja na zakończenie projektu połączona z wymianą doświadczeń.

O wydarzeniach w ramach projektu będziemy informować na bieżąco. Już dziś zapraszamy do współpracy organizacje, instytucje oraz osoby zaangażowane w życie naszej lokalnej społeczności. Będziemy BLISKO, bardzo BLISKO!

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”


„Śpiewać każdy może…Więc śpiewaj seniorze!”

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie we współpracy z Domem Dziennym Senior + od stycznia do czerwca 2023 roku, realizowała projekt w ramach V edycji programu „Generacja 6.0”. W grudniu 2022 roku, Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie wygrała grant na projekt w konkursie Fundacji BGK. Biblioteka znalazła się w gronie 30 nagrodzonych beneficjentów z całej Polski. W ramach projektu o nazwie „Śpiewać każdy może…Więc śpiewaj seniorze!”, uczestnicy przygotowali wydarzenie kulturalne w postaci koncertu pieśni
z akompaniamentem muzyków z oprawą słowną, dekoracją, degustacją i promocją.

W ramach projektu zaplanowano i zrealizowano:

– cykl 10h zajęć z IT,

– wyjazd grupy projektowej do filharmonii w celu inspiracji i integracji,

– cykl 20 h warsztatów muzycznych z instruktorem śpiewu i akompaniatorem,

– cykl 25 h spotkań projektowych,

– cykl 10 h zajęć biblioterapii,

– cykl 20 h zajęć fizjoterapeutycznych, wzmacniających, relaksacyjnych i dykcyjnych,

– koncert pieśni z oprawą słowną i instrumentalną,

– akcję promocyjną projektu.

Dodatkowymi rezultatami był np. udział seniorów w cyklu koncertów w Filharmonii Łomżyńskiej. Wspólne działania zaowocowały deklaracją współpracy w kolejnych projektach.

„Dofinansowano ze środków Fundacji BGK w programie „Generacja 6.0”

©2024 www.biblioteka.czerwin.pl

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?

Skip to content