Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie razem z Filią Biblioteczną w Piskach chce uhonorować najaktywniejszych czytelników, którzy towarzyszyli nam w minionym roku i korzystali z zasobów bibliotecznych obu placówek.

REGULAMIN KONKURSU „NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK ROKU 2022”

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie. Konkurs dotyczy minionego roku kalendarzowego.
1. Cele konkursu:
• promocja czytelnictwa i działalności GBP w Czerwinie w środowisku lokalnym,
• podnoszenie kultury czytelniczej.
2. Zasady konkursu:
• konkurs przeznaczony był dla wszystkich aktywnych czytelników
GBP w Czerwinie, którzy są zapisani i wypożyczali książki w określonym w Regulaminie okresie,
•Czytelnik, który nie wyraża zgody na udział w konkursie, proszony jest o zgłoszenie tego faktu bibliotekarzowi.
3. Czas trwania konkursu:
• od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.
4. Kryterium przyznania tytułu „Najaktywniejszego Czytelnika”:
• aktywność czytelnicza uczestników konkursu, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek,
• terminowość oddawania książek,
• dbałość o wypożyczone książki.
5. Tytuł najlepszego czytelnika zostanie przyznany w 4 grupach wiekowych:
• I kategoria – najlepszy czytelnik dziecięcy od lat 0 do 12,
• II kategoria – najlepszy czytelnik od lat 13 do 18,
• III kategoria – najlepszy czytelnik 19 do 55,
• IV kategoria – najlepszy czytelnik 60 wzwyż.
6. Wybranie laureata i ogłoszenie wyników
Spośród czytelników w każdej kategorii wiekowej, zostanie wyłoniony jeden laureat. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2023 roku. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie.
7. Postanowienia końcowe
• Regulamin konkursu dostępny jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwinie oraz na stronie internetowej biblioteki: biblioteka@czerwin.pl.
• Dane osobowe Uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych, zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu tj. w celu wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia laureatów.
• Wyniki konkursu zostaną podane na stronie GBP w Czerwinie oraz Instagramie biblioteki
• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego Regulaminu.
• Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu konkursu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwinie oraz lokalnych mediach.
• Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.
• Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy GBP w Czerwinie.

©2023 www.biblioteka.czerwin.pl

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?